เนมเพลท (Nameplate) และ ฉลาก (Label)

เนมเพลท (Nameplate) และ ฉลาก (Label)