ยิงเลเซอร์แกะสลักอุปกรณ์พาวเวอร์แบงค์ (Power Bank)